grijze zandbij


Grijze zandbij (Andrena vaga)

          De grijze zandbij is gemakkelijk herkenbare solitaire bij die algemeen in Vlaanderen voorkomt. Ze maakt haar nest in de grond en                    komt vaak voor in zanderige gebieden.


Wat eet de Grijze zandbij?

          De Grijze zandbij voedt zich met nectar en stuifmeel. De soort is oligolectisch: wilgen vormen de exclusieve voedselbron.


Waar leeft de Grijze zandbij?

          De grijze zandbij maakt haar nest in de grond. Ze graaft deze nesten voornamelijk in zandgronden in heide, open bos of zandputten.              Daarnaast zijn nesten ook terug te vinden in steilrandjes in weilanden en in stedelijk gebied.