DUIZEND guldenkruid

DUIZEND gulden kruid

De naam Duizendguldenkruid zou een vrije vertaling zijn van 'Centaurium', dat weer een samenvoegsel is van de twee Latijnse woorden 'centum', wat 'honderd' betekent en 'aurum', oftewel 'goud'.

De verklaring is dat de plant zoveel goede eigenschappen had dat hij wel honderd goudstukken waard was, of zelfs duizend gulden.